Het actuele beleidsplan

Het actuele beleidsplan is in feite indentiek aan de doelstelling van de stichting zoals omschreven in  'Doelstelling' en vastgelegd in de statuten van de stichting.

Het behoud en de promotie van het vn. Europese muzikale erfgoed van het interbellum staat centraal in de activiteiten van de stichting.
De stichting heeft geen enkel winstoogmerk. Alle donaties komen ten goede aan de doelstellingen.