Doelstelling

 

De inzet van de Stichting Ebony Band voor een Behoud van Cultureel Erfgoed

De Ebony Band is een muziekgezelschap, voornamelijk bestaande uit musici van het Koninklijk Concertgebouworkest, dat zich sinds de oprichting in 1990 ten doel heeft gesteld ‘het bevorderen van de belangstelling voor muziek van de 20ste eeuw, met de nadruk op minder bekende, verloren gewaande of vergeten werken uit het interbellum’. Deze doelstelling, zoals verwoord in de stichtingsakte (Art.2 ad 1) geldt ook nu nog onverminderd.

In de eerste 17 jaar van haar bestaan, heeft het ensemble meer dan 200 concerten gegeven in binnen- en buitenland (waaronder de belangrijkste hoofdsteden van Europa, New York en Toronto). Er werden 13 CD’s uitgebracht, die met meerdere internationale prijzen werden bekroond.

De programmering en de bijbehorende (achtergrond)informatie was het resultaat van intensieve research in archieven en particuliere verzamelingen (nalatenschappen) over de gehele wereld.

Sinds 2007 treedt het ensemble in principe niet meer ‘live’ op. Vanaf die datum wil de Stichting haar doelstellingen uitsluitend bevorderen d.m.v. de volgende activiteiten:

1.    Het opzetten van een Digitaal Documentatiecentrum waar musici, programmeurs, historici en anderszins geïnteresseerden alle feitelijke informatie kunnen vinden over composities uit het interbellum, met alle bijbehorende achtergrondinformatie, levensgeschiedenissen, researchverslagen en bijdragen van specialisten en nabestaanden.

2.    Het publiceren van een klein aantal waardevolle werken die nooit eerder zijn uitgegeven.

3.    Het uitbrengen van nog een aantal CD’s (met grotendeels CD premières).

4.    Het digitaliseren van concertopnamen.

Al deze activiteiten achten wij van groot muziekhistorisch belang. Recensies in binnen- en buitenlandse bladen over onze cd’s getuigen hiervan (zie discografie op deze site). Het interbellum geldt als de rijkste, creatiefste en veelzijdigste periode van de muziekgeschiedenis.       Echter, de Tweede Wereldoorlog heeft grote bressen geslagen in het culturele erfgoed van deze periode. Talloze werken zijn verdwenen, talloze componisten ten onder gegaan. De Stichting Ebony Band zet zich in voor het behoud van dit muzikale erfgoed en de rehabilitatie van de componisten.

 

Er wordt geen winst gemaakt. Niet besteedde gelden zullen gebruikt worden voor toekomstige verbetering en uitbreiding van de internetsite (data-base), en voor meer muziekregistraties en publicaties.

Tevens worden gelden besteed aan het maken van een beeldregistratie van het eenmalige concert dat de Ebony Band op 25 april 2013 in het Amsterdamse MGIJ heeft gegeven (voor uitzending op het muziekkanaal Brava nl Klassiek, en voor het maken van clips voor een nieuw in te richten YouTube kanaal.

De gelden zullen nooit in enige vorm als winstdeling aan bestuur, directie of derden worden uitgekeerd. De boekhouding van fondsen en vermogen zijn uitbesteed aan een administrateur/financial controller.