Verslag van de uitgeoefende activiteiten

De activiteiten van de stichting in het jaar 2018 staan beschreven in de notulen van de bestuursvergadering van 30/05/2019 onder punt 4, jaarverslag van de directeur (zie hieronder).

Tevens activiteitenverslag van 2019/20.

Inleiding

Het verslag van de directeur bevat dit keer niet meer dan een aantal kleinere activiteiten, voornamelijk te wijten aan het feit dat de concertactiviteiten van de Ebony Band al enige jaren zijn gestopt. De reden daarvoor is dat concerten veel organisatorische inspanning kosten en dat concerten ‘vluchtig’ zijn en slechts in beperkte mate bijdragen aan de doelstellingen van de stichting : ‘het bevorderen van de belangstelling voor muziek van eerste helft van de 20ste eeuw, met de nadruk op minder bekende, verlorengewaande of vergeten werken uit het interbellum’. Men bereikt met het uitvoeren van deze onbekende muziek slechts een klein publiek terwijl de kosten hoog zijn. Aangezien de Ebony Band geen subsidie meer heeft (en in de huidige tijd geen kans maakt die alsnog weer te krijgen), is het rendement onbevredigend. Zonder CD- of radio-opname hebben sporadische concerten weinig ‘eeuwigheidswaarde’. Daarom concentreren wij ons op zaken die ‘blijvend’ zijn, zoals de uitgave van muziekstukken die nooit eerder zijn uitgegeven en het verspreiden van deze uitgaven (van de laatste uitgave, de Symphonia germanica van Erwin Schulhoff, zijn ca. 15 presentexemplaren aan belangrijke bibliotheken en archieven in Duitsland, Oostenrijk, Engeland en Amerika aangeboden). Daarnaast zijn podcasts een waardevol medium om vergeten muziek en componisten een blijvende plaats nin de muziekgeschiedenis te geven.

Activiteitenverslag zoals in notulen (punt 4) van 30/05/2019 vermeld :    

  1. Een optreden in het TV programma Podium Witteman, bestaande uit een interview met de WH en een muzikale bijdrage door 5 leden van de Ebony Band (één deel uit het Kwintet van Regamey).

Van een tweede optreden in dit programma, later in het seizoen, zoals afgesproken met de redactie en ook door Paul Witteman in de eerste uitzending aangekondigd, is niets terechtgekomen. Van de redactie van Podium Witteman is niets meer vernomen…

  1. Drie lezingen over ‘entartete’ muziek en over Erwin Schulhoff :  voor het ‘Kaffee und Kuchen Gezelschap’ (inmiddels bejaarde kinderen van Duitsjoodse vluchtelingen), voor de Vereniging van Gepensioneerden van het KCO en in de ‘Salon Lunaire’, een maandelijkse avond in Café Belcampo in de OBA van de Hallen. Hieraan verleende Gerard Bouwhuis medewerking.
  2. Een uitnodiging van het Colburn Conservatory uit Los Angeles aan WH om als extern jurylid (met nog twee anderen) via internet de prestaties van top-leerlingen van dat conservatorium te beoordelen in een ‘Recovered Voices Competition’, waarin alleen interbellumrepertoire gespeeld mocht worden. Opvallend was weer, hoe goed de diverse stukken van Zemlinsky, Schulhoff, Eisler e.a. waren!

Wat de toekomst betreft : eind september vinden de jaarlijkse Eisler Dagen (normaliter georganiseerd door de Berlijnse Internationale Hanns Eisler Gesellschaft)  plaats, ditmaal door een speciaal hiertoe opgerichte Eisler Stichting in Amsterdam en Hilversum. Van deze stichting is Werner Herbers mede bestuurslid.

Leden van de Ebony Band zullen een aantal Eisler Kantaten uitvoeren (in het Universiteitstheater), stukken die door de Ebony Band in het verleden meerdere malen zijn uitgevoerd en op de eerste cd (Music from the Spanish Civil War), met Marjanne Kweksilber als zangeres zijn vastgelegd.

Daarnaast zal WH een aantal (strijd)liederen van Eisler uitvoeren met leden van het Metropole Orkest. Het betreft liederen die door Eisler in 1933 in Hilversum werden uitgevoerd en waarvan de originele partituren in het archief van de radio zijn teruggevonden.

Vervolgens zal WH in oktober als coach en dirigent deelnemen aan een EFB Burian Festival in Praag en in november, als programmeur, coach en dirigent aan een project van het Royal Conservatory of Toronto i.s.m. de Royal Academy of London, dat de titel ‘Music in Exile’ heeft.

Tenslotte valt nog te vermelden dat de vm. artistiek manager van het Chicago Symphony Orchestra, nu projectleider bij het Londense Philharmonia Orchestra, de Ebony opname van Baby in der Bar van Wilhelm Grosz heeft opgevraagd om daarmee dirigent Esa Pekka Salonen over te halen dit stuk in Londen uit te voeren.

 

2019/2020

In 2020 is  door de coronapandemie geen bestuursvergadering is gehouden.

De toekomstplannen, zoals hier boven vermeld, hebben allen doorgang gevonden, te weten de Eisler Dagen,het  Burian Festival in Praag, het Music in Exile Festival in Toronto.

Daarnaast heeft WH in het kader van ’75 jaar Bevrijding’, 11 podcasts gemaakt voor radio 4. Deze serie was getiteld Verboden, Verjaagd, Vergeten. De Volkskrant besteedde een uitgebreide, zeer positieve recensie aan deze serie.

Tenslotte viel in de NRC van 22 september 2020 een lovende recensie te lezen over het (Un)heard Music Festival van het Matangi Quartet, waarbij WH ‘in een onderhoudende lezing een lans brak voor avontuurlijk luisteren én spelen’.

Er bestonden plannen om in het voorjaar van 2020 een nieuwe cd te maken, met werken in grote bezetting van componisten als Zhivotov, Merikanto, Holzmann, Gruenberg en F.H.Klein. Door de coronapandemie zijn deze plannen echter voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Mogelijkerwijs zal er in 2021 nog wel een cd uitkomen met oude (‘historische’) radio-opnamen.