In the Spotlight, Actueel

New Publication: JOHN CARISI Counterpoise #1, #1.5 & #2

John Carisi (1922-1992), jazz trumpeter, composer and arranger, played with and composed for such progressive band leaders as Claude Thronhill, Gil Evans, Miles Davis and in the Glenn Miller Army Band. Counterpoise #1 was written in 1948, at the time of Carisi's studies with Stefan Wolpe. Wolpe's teaching transcended style and opened up those who studied with him to the possibilities inherent in whatever music they were working on. The publication of these pieces was a wish of Ebony Band...

 

Actueel, In the Spotlight

 

Doelstellingen

De Ebony Band is een muziekgezelschap, voornamelijk bestaande uit musici van het Koninklijk Concertgebouw-orkest, dat zich sinds de oprichting in 1990 ten doel heeft gesteld : het bevorderen van de belangstelling voor muziek van eerste helft van de 20ste eeuw, met de nadruk op minder bekende, verlorengewaande of vergeten werken uit het interbellum.
Wij trachten onze doelstellingen d.m.v. de volgende aktiviteiten te bereiken:


1.    Het opzetten van een digitaal documentatie-centrum waar musici, programmeurs, historici en anderszins geïnteresseerden alle feitelijke informatie kunnen vinden over composities uit het interbellum, met bijbehorende achtergrondinformatie, levensgeschiedenissen, researchverslagen en bijdragen van specialisten en nabestaanden.


2.    Het publiceren van een klein aantal waardevolle werken die nooit eerder zijn uitgegeven.


3.    Het uitbrengen van CD’s (met grotendeels CD premières).


4.    Het digitaliseren van concertopnamen.

 

 

Repertoire

De repertoirelijst bevat informatie over meer dan 650 composities van ruim 130 componisten, die met behulp van bovenstaand alfabet te vinden zijn.

Het is het resultaat van meer dan 25 jaar onderzoek dat is verricht ten behoeve van de concertpraktijk van de Ebony Band. De lijst pretendeert geenszins compleet te zijn, maar de vermelde werken beantwoorden allen aan één of meer doelstellingen van de Ebony Band: ze zijn merendeels onbekend, vergeten of verlorengewaand en dateren uit de eerste helft van de twintigste eeuw. Een aanzienlijk aantal is daadwerkelijk door de Ebony Band uitgevoerd of op cd gezet. De meeste stukken zijn avontuurlijk en modern van aard en van componisten die mede hun tijd kleur hebben gegeven en wier muziek het méér dan waard is (opnieuw) uitgevoerd te worden.


Het was velen van deze componisten niet vergund zich te ontwikkelen en carrière te maken, omdat hun levens en levensidealen werden onderdrukt of zelfs verwoest door totalitaire regimes in Duitsland, de Sovjet-Unie, Spanje of Latijns Amerika. Aangezien Berlijn in de jaren twintig en begin dertig het culturele centrum van de westerse wereld was, bevat deze repertoirelijst een groot aantal werken dat door de nazi's in de ban werd gedaan en als 'ontaarde' muziek (entartete Musik) werd bestempeld.