Verslag van de uitgeoefende activiteiten

De activiteiten van de stichting in het jaar 2015 staan beschreven in de notulen van de bestuursvergadering van 09/02/2016 onder punt 4. (zie hieronder)

Verslag van de directeur.

In het afgelopen jaar is de data-base uitgebreid met enkele nieuwe stukken, maar vooral met aanvullende informatie. Ook zijn de Engelse en Duitse versie verbeterd.

Bovendien heeft de site er een nieuwe ‘afdeling’  bij gekregen: Progressive Jazz/Third Stream. De muziek die onder deze noemer valt heeft weliswaar niets te maken met ‘minder bekende, verlorengewaande of vergeten muziek uit het interbellum’, maar de Ebony Band heeft zich in het verleden wel enkele malen beziggehouden met deze ‘cross-over’ muziek uit de periode 1947-1953 en zelfs twee cd’s met dit repertoire uitgebracht (1994/98). Als gevolg daarvan en van het feit, dat de bibliotheek van de Ebony Band een groot aantal stukken bezit die nergens anders te krijgen zijn (de handschriften liggen in een Amerikaanse bibliotheek achter slot en grendel), krijgt de Ebony Band regelmatig aanvragen, van heinde en ver, om deze muziek te mogen bestuderen/uitvoeren. Daarom hebben wij een aantal stukken laten digitaliseren en, voorzien van een uitgebreide inleiding/toelichting, in de catalogus van de Ebony Band Edition opgenomen.

Een belangrijke verbetering van onze doelstelling ‘het bevorderen van de belangstelling voor….enz’ is de installatie van een Ebony Band YouTube kanaal.

Op YT, maar ook op de website onder der link video, zijn nu 45 muziekfragmenten van uiteenlopende lengte en interviews uit het verleden (“Reiziger in Muziek’!) te zien en te horen.

Ook is de concertregistratie van 25 april 2013 onder de titel Da-Da-Dancing op 14 februari 2015 op Brava NL in première gegaan en sindsdien 14 x uitgezonden.
Op de internationale zender Brava HD (24 landen), werd de film tot nu toe al 13 x uitgezonden.

Op 31/05/15 is door de directeur een brief verzonden naar alle donateurs. Daarin werd uitvoerig bericht wat de Ebony Band de afgelopen jaren met de donaties heeft gedaan en werd terloops om een nieuwe bijdrage gevraagd (waar een aantal donateurs gehoor aan heeft gegeven).

Tenslotte is het bestuur op de hoogte gesteld van de plannen om een nieuwe cd te maken. Gedeeltelijk uit zuinigheidsoverwegingen is besloten om uitsluitend strijkkwartet repertoire op te nemen, het meest gespeelde, meest ontgonnen kamermuziekrepertoire dat er bestaat. De directeur verzekerde de bestuursleden dat de op te nemen stukken veel kwaliteit hebben en zonder uitzondering cd- premières zullen zijn.