1995 Edison

Erwin Schulhoff, Chambermusic Vol.I
Channel Classics CCS 6994


Jury rapport :

Hoewel deze uitgave werd ingezonden in de categorie Theatermuziek, heeft de jury, na intensieve discussie gemeend haar te moeten bekronen in een andere categorie. Die waarin een 'uitzonderlijke produktie' van een Nederlands kunstemaar of uitvoerend musicus wordt belicht. In dit geval van hoboïst en lid van het Kon. Concertgebouworkest Werner Herbers.
Als initiator en drijvende kracht achter de in 1990 door hem opgerichte Ebony Band heeft hij in de loop der jaren waar pionierswerk verricht door het herontdekken van componisten die als gevolg van de Tweede Wereldoorlog en andere (politieke) omstandigheden in de verdrukking of in de vergetelheid zijn geraakt.
De in 1942 in een interneringskampomgekomen Tsjechische componist Erwin Schulhoff, wiens oeuvre veel gemeen heeft met dat van de vroege Hindmith en Kurt Weill, is die hernieuwde aandacht zeker waard. De geslaagde live-opnamen van de Ebony Band maken weliswaar duidelijk dat de typische twintiger jaren muziek van Schulhoff misschien niet tot de absolute top van het componeren van toen kan worden gerekend, de door Werner Herbers geboden unieke kans om weer in contact te komen met zijn muziek rechtvaardigt volgens de jury niettemin een bekroning.