Nederlands Dagblad - 26 juli 2013

Around Prague
Ebony Band conducted by Werner Herbers.
Barbara Kozelj, soprano. Works of Burian, Haba, Ponc, Schimmerling, Ullman. Channel Classics CCS 34813

Het culturele leven stond in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw in
Praag op een hoog peil. Beeldende kunst
en architectuur bloeiden en leverden
boeiende kunstwerken en gebouwen op die in de Tsjechische hoofdstad nog
steeds te bewonderen zijn. De levendigheid van deze jaren klinkt door in de
muziek uit die tijd. Muziek waarin zowel flarden uit het verleden als nieuwe geluiden zijn te horen.
De Ebony Band, een ensemble van leden van het Concertgebouworkest
zet zich vooral in voor muziek uit de eerste helft van de twintigste eeuw.
Op deze cd staat een selectie van werken die tussen 1922 en 1938 in Praag zijn ontstaan. Als een rode draad lopen delen van ‘The Wedding Party on the Eiffel Tower’ van Miroslav Ponc door het programma. Een werk dat na 85 jaar niets van zijn frisheid – en humor – heeft verloren.
Traditioneler klinkt de liederencyclus ‘O detech’ (over de kinderen) van Burian.
Een interessante cd met onbekende muziek.
(RS)