Het Parool - 06/06/2013

Bijzonder mooie en onbekende muziek uit Praag
KLASSIEK
EBONY BAND
AROUND PRAGUE 1922-1937
(Channel Classics)
****
Wat zijn er toch veel componisten die bijzonder mooie muziek schreven,
maar van wie wij nog nooit hebben gehoord. Deze gedachte dringt zich
weer eens krachtig op bii beluistering van de nieuwste cd van de Ebonv Band, getiteld Around Prague 1922-1937. In de iaren twintig en dertig was er in
Praag een opwindend compositorisch leven, waarvan later door de Koude Oorlog maar weinig naar het Westen doorsijpelde. Afgaande op de acht stukken die de Ebony Band onder leiding van muzikale speurneus Werner Herbers hier bezield uitvoert, moet je dat betreuren. Ze zijn allemaal ijzersterk, origineel, niet zelden geestig en bovenal voortreffelijk geschreven, met als persoonlijke favorieten de Zes Miniaturen voor kamerorkest van Hanns Aldo Schimmerling (wie?), de Kleine Ouverture en Over kinderen van Emil František Burian (huh?) en de theater-muziek die Miroslav Ponc maakte bij Cocteaus Les Mariés de la Tour Eiffel.

Erik Voermans