Archief

In the Spotlight, Actueel

musica reanimata

Taken en doelstellingen

In de twaalf jaren van het 'Duizendjarige Rijk' hebben de nazis met verordeningen en verboden de geschiedenis herschreven. Zij ontkenden het aandeel dat joodse musici aan het Duitse muziekleven hadden
en beschreven ze als 'ontaard' en schadelijk. Dit betrof zowel uitvoerende als scheppende kunstenaars.
Zij werden uit Duitsland en vervolgens zelfs uit Europa verdreven of naar koncentratiekampen gedeporteerd en vermoord - hun werk werd vernietigd of geraakte in vergetelheid. De vereniging musica reanimata heeft zich ten doel gesteld de herinnering aan deze musici in leven te houden, hun werken in het openbare concertleven te integreren en hun de plaats in de muziekgeschiedenis terug te geven die hen toekomst.

De vereniging stelt zich ten doel :   
a) het bevorderen van biografische nasporingen, de verzekering en de muziekwetenschappelijke bestudering van de notenteksten door eigen mensen en door daartoe aangestelde, geschikte personen en instituten,
b) het verzorgen van de uitgave en publikaties van notenteksten,
c) het verbreiden van komposities in het openbare concertleven te bevorderen.

musica reanimata organiseert zg. 'Gesprächskonzerte' (concerten met uitgebreide mondelinge toelichtingen)
en wetenschappelijke konferenties en geeft daarnaast een serie boeken, getiteld 'Verdrängte Musik' uit zowel als het tijdschrift mr-Mitteilungen

Voor meer informatie en aanvragen voor lidmaatschap, zie www.musica-reanimata.de