Archief

Actueel, In the Spotlight

CD Achtung, Aufnahme!!

Ter afsluiting van de Ebony activiteiten en de overdracht van het archief naar het Nederlands
Muziek Instituut (Den Haag), brengen wij nog een laatste CD uit met werken die nog nooit eerder op een geluidsdrager verschenen zijn.