[1896-1980]

Max Brand - Fünf Biblische Balladen op.10

« terug naar biografie
Jaar
1927
Tijdsduur
15'
Instr.
Voc. Fl. Ob. Klar. Hrn. Vla. Vc.
Uitgave
UE (1930)
Klavierauszug Erwin Stein
Deze compositie is uitgevoerd door de Ebony Band
Audiofragment

Tekst  :  Else Lasker - Schüler

1.   Mein Volk
2.   Versöhnung
3.   Boas
4.   Sulamith
5.   Jakob

De Fünf Biblische Balladen (ondertitel: Studie in zwölf Tönen), werden geschreven kort nadat Brand de premère van Schönbergs dodecafonische 'Blaas Kwintet' had bijgewoond. Zoals de ondertitel aangeeft, hanteert Brand een streng dodecafonische stijl.
De teksten zijn ontleend aan de cyclus Hebraïsche Balladen van de Duitse expressionistische dichteres Else Lasker-Schüler (1869-1945). Deze cyclus bevat alle gedichten op bijbelse thema', die Lasker-Schüler vóór 1920 schreef. Zij zijn een getuigenis van haar diepe verbondenheid met haar eigen Joodse achtergrond.
De nauwgezette tekstuitbeelding door Brand geeft de liederen een zeer expressief karakter.

De Fünf Biblische Balladen werden voor het eerst in 1928 uitgevoerd o.l.v. Erwin Stein.