[1891-1969]

Aleksandr Michailovich Dzegelenok


Alexander Michailovich Dzegelenok, Moskou 1891 – Moskou 1969, studeerde piano en compositie in Moskou en voorzag in zijn levensonderhoud voornamelijk als leraar en koorleider. Zijn onakademische stijl van componeren, soms beïnvloed door zowel Franse als 'exotische' muziek, wordt als ‘naïef’ gekenschetst. Maar enkele van zijn werken uit de jaren twintig kunnen gerekend worden tot de zogenaamde 'machine-muziek', zoals delen uit zijn in 1928 geschreven orkestwerk Egipet (Egypte) op.6.
Een aantal van zijn werken werd in de jaren twintig door de in die tijd zeer vooruitstrevende Russische Staatsuitgeverij, in co-productie met de Weense Universal Edition ook in het Westen uitgegeven.Schets van Egipet op.6 (1928)