Het Psarool 'Unheard' - 16 december 2017

Ongehoord kwartet uit 1924
KLASSIEK
EBONY QUARTET
UNHEARD
(Channel Classics)
*****
Jezus, wat een talent, is de enig mogelijke gedachte na het beluisteren van het 18O maten tellende
Fragment van een onvoltooid strijkkwartet van Erich Itor Kahn dat het Ebony Quartet speelt op de cd Unheard. Kahn schreef het stuk in 1924, op ziin negentiende, toen hij nog studeerde in Frankfurt aan het
Dr. Hoch's Konservatorium, de muziekacademie die onder leiding stond van de vooruitstrevende Bernhard Sekles, die behalve Kahn ook Adorno, Hindemith en Rudi Stephan tot ziin leerlingen mocht rekenen.
Dat Kahn ziin strijkkwartet nooit afmaakte, kan te maken hebben met de Tweede Wereldoorlog, die hij ternauwèrnood overleefde door in 1941 met een Frans vrachtschip naar New York te vluchten, waar hij een bescheiden carrière opbouwde. Het is goed en rechtvaardig dat het Ebony Quartet en ziin artistiek inspirator Werner Herbers de muziek van Kahn nieuw leven geeft. Ze is de aanschaf van de cd al meer dan waard.
Als bonus krijgt de koper dan ook nog wat moeizamere werken van Hans Walter Süsskind en Otto Jokl en een
prachtig, stilistisch ongriipbaar viifdelig striikkwartetje van Josef Matthias Hauer (die ruim vóór Schönberg
al twaalftoonmethodes toepaste).
Zeer aardig is ook Four Indiscretíons for String Quartett van Louís Gruenberg, met speelse en jazzy toetseri,
die het werk een sterk Amerikaans aanschijn geven.

Erik Voermans