Unheard CCS 40517

Ongehoord is deze cd, omdat geen van de werken, voor zover wij weten, reeds eerder op cd of grammofoonplaat zijn verschenen.

Ongehoord is deze cd ook in de betekenis van buitengewoon, buitensporig en brutaal, omdat in alle stukken de kracht van een artistieke noodzaak doorklinkt, van een compromisloos, onbaatzuchtig idealisme, waar de nazi’s hun vloek over uitspraken, maar dat er wel toe heeft bijgedragen dat de muziek van het interbellum zo rijkgeschakeerd en zo spannend is.

Deze cd is een aanvulling op de incomplete muziekgeschiedenis van deze periode en brengt ten onrechte vergeten componisten weer tot leven. 

Werken van Erich Itor Kahn, Hans Walter Süsskind, Louis Gruenberg en Otto Jokl.