Archief

Actueel

Tweede Wereldoorlog in muziek

De website www.wo2-muziek.nl belicht de Tweede Wereldoorlog via muziek en het muziekleven in het toenmalige Koninkrijk der Nederlanden. De site bestaat uit een bijzondere combinatie van muziek, persoonlijke verhalen, archiefdocumenten en achtergrondinformatie.

Eventueel op een vervolgpagina:
De website vertelt over de betekenis van muziek tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland, voormalig Nederlands-Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen. Kernthema's zijn het muziekleven tijdens de bezetting en de rol van muziek in de kampen. Gefilmde portretten van mensen die hierover vertellen, met bijbehorende documenten en muziek, maken deze thema's invoelbaar. Het gaat zowel om professionele musici en artiesten (zoals zangeres Annie de Reuver, componist Jan van Dijk), als om mensen voor wie muziek om een andere reden een wezenlijke rol speelde (zoals Gisela Wieberdink-Söhnlein die vertelt over de kampen Vught en Ravensbrück). In naoorlogse audio-interviews vertellen sleutelpersonen uit het Nederlandse muziekleven over de oorlogsjaren en de jaren van opbouw na de oorlog. De komende tijd worden nog onderwerpen en archiefdocumenten toegevoegd. Een beperkte Engelstalige versie komt in mei gereed.
 
Muziek
De site is genrebreed en geeft aandacht aan zowel klassieke muziek, amusementsmuziek als propagandaliederen uit de oorlogsjaren. Variërend van een werk als 'Musique pour l'Esprit en deuil' (1943) van Rudolf Escher tot 'Als op het Leidseplein de lichtjes weer eens branden gaan' door Willy Walden. De muziek is te downloaden via de webwinkel, met een toelichting op elk werk. Een aantal belangrijke muziekwerken is via de site voor het eerst weer hoorbaar. Dit geldt bijvoorbeeld voor de 'Aria voor trompet en piano' (1944) en 'Twee sonnetten' (1940-1945, tekst Jan Campert) van Marius Flothuis, en 'Katharis' (1944) van Bertus van Lier.
 
Archiefdocumenten
De kracht van de site ligt in het online samenbrengen van materiaal van verschillende Nederlandse instellingen, die niet eerder via internet waren in te zien of te horen, en privécollecties. Dit toont zich bijvoorbeeld in de Wegwijzer Nederland, waar onder meer sleuteldocumenten uit de archieven van het NIOD en het Nederlands Muziek Instituut (NMI) samenkomen. De NIOD-documenten tonen vooral de organisatie van het Nederlandse muziekleven tijdens de bezetting, de NMI-documenten hebben betrekking op Nederlandse componisten tijdens de oorlogsjaren. Ook documenten uit de collecties van onder meer Herinneringscentrum Kamp Westerbork en Nationaal Monument Kamp Vught zijn voor het eerst online in te zien, in combinatie met documenten uit andere instellingen, muziek en ooggetuigenverhalen.
 
Project
De Tweede Wereldoorlog in muziek is een project van MusicForce in samenwerking met het Nederlands Muziek Instituut (NMI). Het project is mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS met het programma Erfgoed van de Oorlog.