Archief

In the Spotlight

Nieuwe uitgave Ebony Band Edition

In 1919/1920 schreef Schulhoff twee dadastukken, bestemd voor publicatie in het dadatijdschrift 'Der Dada' en opgedragen aan de schilder en dadaïst Georg Grosz.

Het betreffende nummer van het tijdschrift kwam echter niet uit en de beide stukken van Schulhoff bleven onbekend, sterker nog : de manuscripten waren lange tijd onvindbaar totdat Werner Herbers ze midden jaren 1990 in Praag herontdekte.
Het eerste van de twee stukken, de 'Sonata erotica' kwam uit in de Ebony Band Edition in 2016 en is sindsdien veelvuldig, in meer dan 10 landen, uitgevoerd (zie ook YouTube/Loes Luca).
Het tweede stuk ziet dus nu het licht met een uitgebreide inleiding van de Duitse musicoloog Dr. Tobias Widmaier.