[1884-1964]

Ernst Toch

Ernst Toch (1887-1964) werd geboren in Wenen als zoon van een joods zakenman.
Hij leerde zichzelf op jonge leeftijd de grondbeginselen van muziek en componeren.
Een studie medicijnen brak hij af ten gunste van een muzikale carrière, nadat hij in 1906 voor een Kammer Symphonie in F de Mozart Prijs van de stad Frankfurt had gewonnen.
Op het Festival van Donaueschingen 1924 werden enkele van zijn werken uitgevoerd. De stijl van deze stukken werd gekarakteriseerd als 'Nieuwe Objectiviteit'.
In 1929 verhuisde Toch naar Berlijn en werd een van de meest gespeelde levende componisten van zijn tijd.
Amerikaanse uitvoeringen van zijn stukken door de dirigent Erich Kleiber en een uitnodiging van Serge Koussevitzky om naar Boston te komen, effenden het pad voor Toch om zich na Hitlers machtsovername (1933), in Amerika te vestigen. Hij werd in 1940 Amerikaans staatsburger.
Ondanks drie Oscar nominaties (1935-1944), een Pulitzer Price (1957) en een Grammy (1960), leed de carrière van Toch onder “the echolessness of the vast American expanses”, zoals Ernst Krenek, een van zijn emigranten-collega's het onder woorden bracht. Het lukte Toch niet om zijn positie als componist zoals hij die in Duitsland had bekleed, in de Verenigde Staten te heroveren.
In Tochs eigen woorden: “I am the most forgotten composer of the 20th century”.

W.H.


bibl.: Charles Anthony Johnson : Ernst Toch (unpublished works / chronology of compositions and
                                                thematic catalog) UMI Dissertation Information Centre, Ann Arbor 1973